Zebraliśmy już:: 423 197 zł
Trwające kampanie
I wear I share VII edycja 2024

#THFhero

Mogłoby się wydawać, że marka Trendy Hair Fashion kręci się tylko wokół fryzjerstwa. Trudno się z tym nie zgodzić, fryzjerski kunszt to centrum naszych działań. Jednak poza nożyczkami i farbami, część naszej misji dotyczy tematyki zupełnie nie związanej z fachem. Mamy na myśli dzielenie się pozytywnymi emocjami i szeroko rozumianym dobrem w szerszym gronie, według wyznawanej przez nas zasady I WEAR I SHARE.

 

It might seem that the Trendy Hair Fashion brand revolves only around hairdressing. It's hard to disagree with this, hairdressing craftsmanship is the center of our activities. However, apart from scissors and paints, part of our mission concerns topics completely unrelated to our profession. We mean sharing positive emotions and broadly understood goodness with a wider group, according to our principle I WEAR AND SHARE.

Idź do kampanii

Zakończone kampanie